Posuvné okná

Horizontálne posuvné okná (do boka) sú vhodná aj tam, kde je nedostatočný priestor pre otváranie krídla do vnútra miestnosti alebo tam, kde je to nutné pre špeciálne účely. Kovanie týchto okien umožňuje odsunutie krídla pred prilehlé fixné zasklenie. Posuv prebieha tak, že krídlo sa najskôr vyklopí, pak sa vysune z ráma a následne je možné krídlom lehko posunut po vodiacich koĺajniciách v hornej aj dolnej časti.

Horizontálne posuvné okná vyrábame ako sprahnuté alebo nespriahnuté. U nespriahnutého mechanizma sa kľučky  vyklopí ťahom za kľúčku a odsune sa od fixného okná, aby bolo možné krídlo posunút na bok. Spriahnutý mechanizmus je uživateľsky ľahčí. Otočením kľúčky do prvej polohy sa okno vyklopí, otečením do druhej polohy sa odsune od fixného okná a ťažením sa okno ľahko predsunie pred fixnú časť.

Svislé posuvné okná (nahoru výsuvne okná) sa v našich krajinách využívajú iba vynímočne, vyrábajú sa skôr pre USA či  Angliu. Tieto okná naša spoľočnosť nevyrába.

Neváhajte nás kontaktovať,  naši odborný konzultanti radi poradia ako riešiť tento typ okien. Ak máte už konkrétnejšiu predstavu, tak stačí nezáväzne vyplniť dopytový formulár a Vekra Okná pre Vás pripraví do 48 hodín cenovú ponuku.

Naše realizácie